Verimlilik Ölçüm ve Analiz Ekibi
01 Nisan 2022

VERİMLİLİK ÖLÇÜM VE ANALİZ EKİBİ

ADI SOYADI

ÇALIŞTIĞI BİRİM/ÜNVANI

Uzm. Dr. Aytaç BUKIRAN

Başhekim Yardımcısı

Uzm. Dr. Eda ÇAKIROĞLU ALDEMİR

Başhekim Yardımcısı

Uzm. Dr. Münire KURU

Başhekim Yardımcısı

Uzm. Dr. Utku DATLI

Başhekim Yardımcısı

Uzm. Dr. Uzm. Dr. Serpil Ece ARAS ÖZTÜRK

Başhekim Yardımcısı

Birgül ÇELEBİ YAVAŞ

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Serda KAMALI GÜLER

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Adem YANAR

İdare Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Aykut ÖZER

İdare Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Suna SOUKSU

Kalite Yönetim Direktörü

Zeynep SAHİP

YDA Kalite Birim Sorumlusu

Ramazan TÜRK

Biyomedikal Teknikeri

Tolga ÖZDEMİR

YDA Biyomedikal Sorumlusu

Oğuzhan ÖZER

YDA Destek Hizmetleri Müdürü

Sibel ACAR

İstatistik

Burak AYDOĞDU

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (KEYDATA)

Şennur PINAR

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi