Merkez Kütle
07 Mart 2024


* Poliklinikler
* Laboratuvarlar
* Kan Alma Birimi
* Görüntüleme Üniteleri
* Endoskopi / Kolonoskopi Ünitesi
* Anjiyo Ünitesi
* Koroner Yoğun Bakım
* Diyaliz Ünitesi 
* Kemoterapi Ünitesi