Eğitim ve Araştırma
08 Mart 2024

Manisa Şehir Hastanesi'nde Araştırma Yapmak İçin

*   Bilimsel araştırma başvurusu yapabilmek için; dilekçe yazılmalı ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Ön İzin Formu doldurulup evrak kayıt birimine teslim edilmelidir.

*   Bilimsel Araştırma birden fazla sağlık tesisinde yürütülecekse (çok merkezli ise) her birine başvuru formları ayrı ayrı teslim edilmelidir.

 *  Manisa Şehir Hastanesi Bilimsel Araştırma Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından başvuruların değerlendirilmesi için her ayın 3. Pazartesi günü komisyon toplanmaktadır. Komisyon kararı  resmi yazı ile başvuru sahibine bildirilir.

 *   Ön izin alındıktan sonra çalışmayı yapmak için; ikinci basamak sağlık kuruluşlarında bilimsel araştırma başvuru formları   doldurulmalıdır.

 (http://www.manisa.saglik.gov.tr/ İnternet sayfasından formlar ve dilekçe örneği temin edilebilmektedir)


          Bilimsel Araştırma İzin süreci İş Akış Şemasında süreçle ilgili bilgi edinebilirsiniz.