Misyon - Vizyon - Değerlerimiz

misyon_vizyon_degerler.jpg

 

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ


·        Etkililik

·        Etkinlik

 ·       Verimlilik

·        Sağlıklı çalışma yaşamı

·        Hakkaniyet

·        Hasta odaklılık

·        Uygunluk

·        Zamanlılık

·        Süreklilik

·        İnsana ve emeğe saygı