Hasta Hakları Birimi
03 Şubat 2023


Hasta Hakları Birimi Sorumlu Yönetici Bilgisi

Başhekim Yardımcısı Ömercan GÖZ


Hasta Hakları Birimi Personel Bilgileri

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Tuğba UZUN

Hasta Hakları Birim Çalışanı Selin TECİMEN   

     HASTA HAKLARI

Hasta hakları, hastalar için karşılanması gereken temel gereksinimleri ifade eder.

Hastanın çıkarlarının koruma altına alınması icap eder. Çünkü sağlık herkese, her zaman her şeyden önce gereklidir. Sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak insanların doğuştan getirdikleri vazgeçilemez, ertelenemez ve devredilemez hakların en başında gelmektedir. Sağlık olmaksızın, kişinin diğer hiçbir hakkını kullanması mümkün olmaz. Bu nedenle sağlık, kişilerin güçleri varsa elde edebilecekleri yada güçleri oranında elde edebilecekleri veya koruyabilecekleri bir menfaat olmamalıdır. Toplum, sosyal ve hukuki refleksleriyle sağlıklı yaşam hakkını güvence altına almalıdır.

Hasta hakları, sağlıklı yaşama hakkının bir parçasıdır. Sağlık ihtiyacı, hasta olduktan sonra başlamaz. Hasta olmayan kişiler de sağlığını korumak ve geliştirmek üzere sağlık hizmetlerine gereksinim duyarlar.

Aldığınız sağlık hizmeti ile ilgili olarak hasta haklarına ilişkin görüş, öneri, teşekkür, sorun çözme ve şikayet başvurularınızı Hasta Hakları Birimine yapabilirsiniz.

Hasta Hakları Birimi zemin kat idari birimler kısmında ve alt zemin katta Nöroloji Polikliniği içinde hizmet vermektedir.

Başvuru Hasta Hakları Birimine yapılabildiği gibi, 24 saat açık olan Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ve Sağlık Bakanlığı Web sitesi üzerinden Hasta Başvuru Bildirim Sistemi’nde de  (HBBS) başvurunuzu yapabilirsiniz.

   HASTA OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ

Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme

Yakınmalarını daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığı ile ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme

Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma

Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme

İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme

Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama

Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünüzde veya herhangi bir  sorunla karşılaştığınızda Hasta Hakları Birimine başvurunuzu yapabilirsiniz.


   Hasta Hakları Yönetmeliğinin İlgili Temel Maddeleri

1) Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2) Bilgilendirme ve bilgi isteme:

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4) Mahremiyet:

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5) Reddetme, durdurma ve rıza:

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6) Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

7) Dini vecibeleri yerine getirebilme:

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma:

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır

10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.