Bilimsel Araştırma İzin Süreci İş Akış Şeması
04 Mart 2024İLGİLİ FORMLAR:

1. (Sağlık tesisinden alınacak) Bilimsel Araştırma Çalışmaları Ön İzin Formu
2. (Sağlık tesisinden alınacak) Bilimsel Araştırma Belgeleri Kontrol Formu
3. İSM.İH.FR.29 Bilimsel Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu
4. İSM.İH.FR.20 Bilimsel Araştırma İzin Taahhütnamesi
5. Araştırma Sonuç Raporu Teslimi Ve Yayın İzni Dilekçe Örneği (Araştırma sonuç tesliminde)

(http://www.manisa.saglik.gov.tr/ İnternet sayfasından formlar ve dilekçe örneği temin edilebilmektedir)