Anjiyografi ve Kateter Laboratuvarı
29 Mart 2022

Manisa Şehir Hastanesi koroner anjiyografi ünitesinde kalp anjiyografisi, boyun damarı anjiyografisi, böbrek anjiyografisi, kol ve bacak anjiyografisi, kalp deliklerinin ameliyatsız kapatılması ve kalp pili takılması işlemi yapılmaktadır.