Anjiyografi ve Kateter Laboratuvarı
26 Mart 2024


 Anjiyografi ve Kateter Laboratuvarı  2018 Kasım Ayı İtibariyle Hizmete Açılmıştır.


Manisa Şehir Hastanesi koroner anjiyografi ünitesinde kalp anjiyografisi, boyun damarı anjiyografisi, böbrek anjiyografisi, kol ve bacak anjiyografisi, kalp deliklerinin ameliyatsız kapatılması ve kalp pili takılması işlemi yapılmaktadır.