Anjiyografi Ünitemiz
15 Kasım 2018


 Manisa Şehir Hastanesinde Koroner Anjiyografi Ünitesinin açılması sonrasında ilk anjiyografi ve stent implantasyonu yapılan hasta sağlığına kavuşarak hastanemizden taburcu olmuştur. Manisa Şehir Hastanesi koroner anjiyografi ünitesinde kalp anjiyografisi, boyun damarı anjiyografisi, böbrek anjiyografisi, kol ve bacak anjiyografisi, kalp deliklerinin ameliyatsız kapatılması ve kalp pili takılması işlemi yapılmaktadır. Manisa Şehir Hastanesi Yönetimi olarak emeği geçen Koroner Anjiyografi Ünitesi çalışanlarına teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.