Nükleer Tıp Hizmetleri
26 Mart 2024


             Nükleer Tıp, tıbbi amaçlı üretilmiş radyoaktif maddelerin teşhis ve tedavi amacıyla kullanıldığı dahili branştır. Nükleer Tıp’ta genel olarak organ ya da sistemlerin fonksiyonel ve metabolik görüntülemeleri ile hedef organa yönelik tedavi hizmetleri verilmektedir. Tanısal görüntülemeler gama kamera cihazı ile gerçekleştirilen sintigrafi çekimleri ve PET/BT cihazı ile elde edilen pozitron emisyon tomografisi (PET) çekimlerinden oluşur. Radyoaktif maddeler Nükleer Tıp’ta kanser, hipertiroidi, eklem hastalıkları, ağrı tedavisi gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde de başarıyla kullanılmaktadır.

           Hastanemiz Nükleer Tıp Merkezinde  uzman hekim,   hemşire,   teknisyen ve diğer yardımcı personeller görev yapmakta olup, faaliyette olan bir adet gama kamera ve bir adet PET/BT cihazları ile sintigrafi ve PET görüntüleme hizmetleri verilmektedir. Birimimiz dahilindeki Yataklı Tedavi Ünitesi’nde iki adet tedavi odasında yatarak radyoaktif iyot ve diğer radyonüklid tedaviler, ayrıca hipertiroidi hastaları için ayaktan radyoaktif iyot tedavileri verilmektedir.

 

              Bölümümüzde uygulanan görüntüleme ve tedavi hizmetleri:

 

Onkolojik FDG-PET/BT görüntüleme

Myokard viabilite PET/BT çalışması

 

Myokard perfüzyon sintigrafisi (MPS)

Tiroid sintigrafisi

Paratiroid sintigrafisi

Kemik sintigrafisi

Statik (DMSA) ve dinamik (DTPA,MAG3) böbrek sintigrafileri

ACE inhibitörlü böbrek sintigrafisi

Akciğer ventilasyon / perfüzyon sintigrafisi