Çocuk Gelişimcisi Nurcan TAŞ Anlatıyor..
26 Mart 2019


Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Gelişimcisi Nurcan TAŞ Çocuklarda Sosyal Medya kullanımı hakkında bilgiler verdi.

TAŞ; ‘’Teknoloji çağının bir getirisi olarak dijital dünyanın, dijital teknolojinin, cep telefonu, televizyon, tablet, bilgisayar ve internetin yetişkinlerde olduğu kadar çocuklar arasında da çok sık kullanıldığını biliyoruz. Çocukların günlük yaşam düzenine giren bu araçlar eğitim, bilgi temini ve paylaşımı konularında oldukça faydalı ve eğlenceli olduğu gibi çocuklar için bazı riskler taşımaktadır.

Ülkemizde çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili belirlenmiş bir yasa vardır. Bu yasa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından çocukların sosyal medyada profil sahibi olabilmeleri için yasal sınır 13 yaş olarak belirlenmiştir. Ancak çocuklar sahte bilgilerle daha erken yaşlarda kendilerine hesap oluşturabilmektedirler. Bu durum yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu düşündürmekle birlikte sosyal medyanın güvenli bir ortam olmadığını, çocuklar haricinde sahte kişiliklerin bulunduğu bir mecra olması nedeniyle çocukların sosyal medya kullanımlarının ebeveynleri gözetiminde olmasının gerekli olduğunu düşündürmektedir.

      Sosyal medyanın çocuğa yararlarına gelecek olursak; elbette ki vardır. Bunlar;

      Çocuklar kendi kimliklerini oluşturma çabası içerisindeyken kendi kimliğini tanıma ve karakterini geliştirme fırsatını bulurlar.

      Bulunduğu mecra dolayısıyla sosyal-duygusal yönünü geliştirmesine yardımcı olur.

      Okul haricinde arkadaşlarıyla iletişim kurmasını, dersleri veya farklı konular hakkında tartışmasını ve bilgi edinmesini sağlar.

      Arkadaşlarıyla istediği zaman iletişim kurabiliyor olması arkadaşlarıyla bağlarını güçlendirerek aidiyet hissini tanımasına yardımcı olur.

      Çocuklar sosyal medya sayesinde ülkemizde ve dünyada olan biten değişiklikleri daha erken farkedebilirler.

Sosyal medyanın çocuğa zararları ise; çocuklar üzerindeki en büyük etkisi sosyalleşmeyi engellemesi, gerçek ilişkilerden uzaklaşması ve bunların getirdiği diğer olumsuzluklardır. Bu olumsuzlukları sıralayacak olursak:

      Kimlik kazanımı döneminde kendinde hoşuna gitmeyen bazı özellikleri olabilir. Bunları değiştirmekle uğraşmak yerine sahte hesap oluşturarak kendini bambaşka biri olarak tanıtabilir. Bu da kimlik sürecini olumsuz etkiler.

      Normalde tanımadığı ve sakıncalı gördüğümüz kişilerle ilişki kurmasını istemezken sosyal medya ortamında çocuk her türlü tehlikeye açıktır.

      Çeşitli web siteleri arasında yaygın olan siber zorbalığa maruz kalabilir. Bu durum çocuğu depresyona ve travmaya itebilir.

      Uzun süre sosyal ortamda kalmak çocuğu fiziksel arkadaşlıklardan uzak tutar. Bu durum onun sosyal yönünü zedeleyerek kişiler arası iletişim kabiliyetini zayıflatır. İçe kapanıklık ve asosyal olmasına neden olur.

      Sosyal ortamda uzun vakit geçirmek duruş ve oturuş bozukluklarından başlayıp hareketsizlik ve kilo alımına, görme problemlerine kadar birçok olumsuz duruma zemin hazırlayabilir.

      Sosyal medya ortamında bilgi kirliliği ve bilgi çarpıtmalar yoğun olarak görüldüğü için gerçeklik algısı bozulabilir, farklı ideolojilere sempati duymaya başlayabilir.

      Çıplaklık ve pornografi içeren paylaşımlarla karşılaşabilir. Çocuk popüler olma isteği ile kendisi de bu tarz paylaşımlar yapmaya çalışabilir. Mahremiyet algısı bozulabilir.

      Uygun olmayan, kendini farklı tanıtan kişilerce kandırılabilir, suistimal edilebilirler.

      Sosyal medyada yazarak iletişim kurmasından dolayı fiziksel ortamda kendini ifade etmekte güçlük yaşayabilir.

Görüleceği üzere sosyal medya kullanımının çocuk üzerinde olumlu etkisi olduğu kadar olumsuz etkisi de vardır. Hatta denilebilir ki sanal ortamların bayağılaşmış durumundan dolayı olumsuz etkisi daha fazladır. Ebeveynler olarak çocuğu fiziki ortamlarda nasıl koruyup kolluyorsak sosyal medyanın zararlı etkilerinden de koruyup kollamak bir diğer görevimiz olmalıdır. Burada asıl yapılması gereken şey sosyal medya kullanımına süre sınırı koyulması, ebeveyn gözetiminde olması, olumlu ve olumsuz etkilerini iyi gözlemlemektir’’ diye konuştu.

  • manisa_08022019_çocuk_gelisimci.jpg