İletişim ve Tanıtım Birimi
26 Şubat 2024


İletişim ve Tanıtım Sorumlu Yönetici Bilgileri

Başhekim Uzm. Dr. Serkan SAKA

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Eda ÇAKIROĞLU ALDEMİR

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Birgül  ÇELEBİ YAVAŞ


İletişim ve Tanıtım Personel Bilgileri

İletişim ve Tanıtım Sorumlusu Özge ÇETİN

İletişim ve Tanıtım Çalışanı Ayşe DURACAK                                                                                               İLETİŞİM ve TANITIM BİRİMİ

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün 90305236 sayılı “İletişim ve Tanıtım Birimi Kurulması” resmi yazısına istinaden Hastanemiz İletişim ve Tanıtım Bölümü: Hastanemizde verilen hizmetlerin etkin bir şekilde duyurulması, kamuoyunun sağlıklı ve doğru bilgilendirilmesi, halkımızın sağlık okuryazarlığının arttırılması amacıyla kurulmuştur.
                                                                                                    Görevleri

 1. Sağlık tesisinin medya, iletişim ve tanıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile koordineli planlanması ve yürütülmesi sağlanır.
 2. İletişim, tanıtım ve medya ilişkileri konusunda sağlık tesisi yöneticilerine danışmanlık yapılır.
 3. Medyada yer alan sağılık tesisi ile ilişkili haber, yorum ve eleştiri izlemek, iletişim sürecini takip ve koordine edilir.
 4. Sağlık tesisi ile cevap, düzeltme hakkı ve hukuki süreç gerektiren durumlarda bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışılır.
 5. Sağlık tesisinin, ihtiyaç halinde ise bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü’nün etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimi, kurgu ve düzenleme, grafik tasarım işlemleri yapılır ve bunlar arşivlenir.
 6. Sağlık tesisinin sosyal medya hesapları, Bakanlığımız kurumsal temel ilke ve prensipleri çerçevesinde güncel olarak yönetilir.
 7. Basın haberleri, basın bültenleri ve basın duyurularını hazırlamak ve yayınlaması maksadıyla bağlı olduğu İl Sağlık Müdürlüğü koordineli medya kuruluşlarına gönderilir ve bu çalışmaları Bakanlık haber havuzuna dahil ederek süreç takip edilir, konuya ilişkin arşiv çalışmaları yapılır.
 8. Medya tarafından resmi yazı ile talep edilen uzman görüşü, özel haber, röportaj bilgi verme ve haber çekim taleplerinin yetkililerinin izni dahilinde karşılanmasını sağlanır.
 9. Sağlık tesisi içerisinde yetkililerin izni ile yapılacak her türlü kamera ve fotoğraf çekimi ve haber yapımı koordine edilir ve akabinde süreç takip edilir.
 10. Sağlık tesisi kurumsal web sayfası içerik tasarımı ve güncellemesi ile manşet haberlerinin girişini sağlanır ve bu konularda Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile koordineli çalışılır.
 11. Sağlık tesisinin kurumsal tanıtımının en iyi şekilde yapılmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda kurum ve kuruluşların ilgili birimleri ile koordineli çalışmalar yürütülür.
 12. Sağlık tesisinin, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık turizm politikalarına uygun olarak ulusal ve uluslararası tanıtımı sağlanır ve kitle iletişim araçlarıyla bu sürecin yürütülmesi koordine edilir.
 13. Sağlık tesisinin; tanıtıcı yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya çalışmalarının koordinasyonunu sağlanır.
 14. Sağlık tesisinin iletişim ve tanıtımı ile ilgili Bakanlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim tarafından verilen diğer görevler de yürütülür.
 15. Görevler İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Daire Başkanlığı ve Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği ile koordineli olarak işbirliği içerisinde yürütülür.
 16. Başhekimlik makamına sunulmak üzere yılda iki defa (6 aylık periyotlarla) faaliyet raporu hazırlanılır.