Çalışan Görüşleri Değerlendirme Ekibi
17 Mart 2022

ÇALIŞAN GÖRÜŞ ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI

ÇALIŞTIĞI BİRİM/ÜNVANI

Uzm. Dr. Eda ÇAKIROĞLU ALDEMİR

Başhekim Yardımcısı

Suna SOUKSU

Kalite Yönetim Direktörü

Ayşe Sena ÖZDEMİR

Çalışan Güvenliği Kurulu Temsilcisi

Zeynep SAHİP ÖZER

 

 

YDA Kalite Birim Sorumlusu