Çalışan Görüşleri Değerlendirme Ekibi
13 Eylül 2023

2023 YILI ÇALIŞAN GÖRÜŞ ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Uzm. Dr. Eda ÇAKIROĞLU ALDEMİR

Başhekim Yardımcısı

Birgül Çelebi YAVAŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Ayşe Sena ÖZDEMİR

Çalışan Güvenliği Kurulu Temsilcisi

Zeynep SAHİP ÖZER

YDA Kalite Birim Sorumlusu

Burcu ERDOĞAN

YDA Kalite Birim Sorumlusu