Hasta Görüşleri Değerlendirme Ekibi
13 Eylül 2023

2023 YILI HASTA/HASTA YAKINI GÖRÜŞ ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

AD SOYADI

UNVAN

Uzm. Dr. Eda ÇAKIROĞLU ALDEMİR

Başhekim Yardımcısı

Birgül Çelebi YAVAŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Zeynep SAHİP ÖZER

 

YDA Kalite Birim Sorumlusu

Burcu ERDOĞAN

YDA Kalite Birim Sorumlusu

Tuğba UZUN


Hasta Hakları Birim Sorumlusu