Hasta Görüşleri Değerlendirme Ekibi
17 Mart 2022

HASTA/HASTA YAKINI GÖRÜŞ ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI

ÇALIŞTIĞI BİRİM/ÜNVANI

Uzm. Dr. Eda ÇAKIROĞLU ALDEMİR

Başhekim Yardımcısı

Suna SOUKSU

Kalite Yönetim Direktörü

Zeynep SAHİP SÖZER

 

YDA Kalite Birim Sorumlusu

 

Tuğba UZUN

Hasta Hakları Birim Sorumlusu