Hasta Görüşleri Değerlendirme Ekibi
25 Mart 2024
2024 YILI HASTA/HASTA YAKINI GÖRÜŞ ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

AD SOYADI

UNVAN

Dr. Ömercan GÖZ

Başhekim Yardımcısı

Birgül Çelebi YAVAŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Burcu ERDOĞAN

YDA Kalite Birim Sorumlusu

 

Tuğba UZUN

Hasta Hakları Birim Çalışanı

Selin TECİMEN

Hasta Hakları Birim Çalışanı