Ergoterapist
16 Nisan 2021

Ergoterapist Kerem Duran hastanemizde göreve başlamıştır.
Kerem Duran lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü’nde “Şeref Öğrencisi” olarak tamamlamıştır.
Lisans eğitimi sürecinde çeşitli tedavi ünitelerinde eğitim almış ve tedavi uygulamaları gerçekleştirmiştir :
❖ Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Pediatri Ünitesi
❖ Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Duyu Bütünlüğü Ünitesi
❖ Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Az Gören Rehabilitasyonu Ünitesi
❖ Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü El Rehabilitasyonu Ünitesi
❖ Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Mesleki Rehabilitasyon Ünitesi
❖ Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Geriatri Ünitesi
❖ Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Pediatri Bölümü
❖ Ahmet Andiçen Onkoloji Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
Pediatrik tedavi ünitelerinde; gelişim geriliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme güçlükleri, otizm spektrum bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluklar, serebral palsi, çeşitli kas hastalıkları ve down sendromu gibi çeşitli genetik sendromlara sahip olan çocuklarla çalışmıştır.
Çalıştığı çocuklar ile duyu bütünleme terapisi, ince motor beceri eğitimi, günlük yaşam aktiviteleri için gerekli becerilerin geliştirilmesi, kognitif (bilişsel)rehabilitasyon, az gören rehabilitasyonu, psikososyal müdahaleler gibi tedavi yöntemlerini kullanmıştır.
Lisans eğitimini tamamladıktan sonra özel bir kuruluşun rehabilitasyon merkezinde otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk tanılı çocuklarla bireysel ergoterapi seansları düzenlemiştir.
2021 Ocak ayı itibariyle hastanemizde hizmet vermeye başlamıştır.

  • Kerem Duran
  • Kerem Duran