Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Nefroloji Hekimimiz
03 Eylül 2019

Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Nefroloji Hekimimiz Uzm. Dr. Çınar ÖZEN hastanemizde göreve başlamıştır.

Böbrek ve üriner sistem ile ilgili sorunların erken tanınması, izlem ve tedavisinin zamanında, uygun şekilde yapılması, böbrek fonksiyonlarının korunması açısından son derece önemlidir.
Erken tanı hayat kurtarır.

ÇOCUK NEFROLOJİSİ ALANLARI;
İdrar yolu enfeksiyonu
Gece / Gündüz idrar kaçırma
Hidronefroz
Vezikoüreteral reflü
Üriner sistem taşı
Hipertansiyon
Hematüri (idrarda kan olmsı)
Proteinüri (idrarda protein olması)
Böbrek Tübül Hastalıkları
Nefrotik/ Nefritik Sendrom
Akut böbrek yetmezliği
Kronik böbrek yetmezliği
Diyaliz