Çocuk Kardiyoloji Hekimimiz
03 Eylül 2019

Manisa Şehir Hastanesinde hizmet veren Çocuk Kardiyoloji Uzmanımız Dr. Şebnem   PAYTONCU Çocuk Kardiyolojisi nedir, ilgi alanları nelerdir hakkında bilgiler verdi.

Şebnem PAYTONCU yaptığı açıklamada; ‘’Çocuk Kardiyolojisi, çocuklarda (0-18 yaş) doğumsal ve sonradan kazanılan kalp hastalıkları (akut eklem romatizması, kalp kası ve zarlarının iltihabi hastalıkları), kalbin çocukluk çağı sistemik hastalıklarındaki tutulumu, sistemik ve pulmoner hipertansiyon (akciğer tansiyonu), ritim bozuklukları, damarsal bozukluklar ve erişkinlerde görülen doğumsal kalp hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır.

Anne karnındaki bebeğin doğumsal kalp hastalıkları yönünden incelenmesi, normal sağlıklı çocukların, spor ile ilgilenen (amatör, profesyonel) çocuk ve gençlerin kontrol amaçlı değerlendirilmeleri çocuk kardiyolojisi birimince yapılmaktadır.

Hasta profilimiz:

Ø    Doğumsal ve sonradan kazanılan kalp hastalığı veya şüphesi olan çocuk ve erişkinler

Ø    Doğumsal ve sonradan kazanılan kalp hastalığı nedeni ile ameliyat edilmiş olan çocuk ve erişkinler

Ø    Sistemik hastalığı (obezite yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol, şeker hastalığı) bulunan

Ø    Ailesinde genç yaşta kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi sistemik hastalıklar bulunan, özellikle annesinde gebelikte veya gebelik öncesinde şeker hastalığı saptanan

Ø    Ailesinde ve kendisinde ritim problemi olan, kalp pili takılmış birey bulunan, ani ölüm öyküsü , kas hastalığı, doğuştan sağırlık ve dilsizlik sorunları olan

Ø     Profesyonel ve amatör olarak sporla ilgilenmekte olan veya spora başlayacak olan

Ø    Hastalar ve sağlıklı bireyler ile

Ø    Gebelik takiplerinde anne karnındaki bebeğin kalbinin incelenmesi gereken anne adaylarıdır.

Tanısal yöntemler:

Telekardiyografi: Kalp ve akciğerlerin birlikte değerlendirildiği radyolojik inceleme yöntemidir.

Elektrokardiyografi (EKG): Kalbin elektriksel aktivitesinin (ritminin) değerlendirildiği tanı aracıdır.

Ekokardiyografi (EKO): Ultrasound dalgaları yardımı ile kalbin yapısal olarak değerlendirilmesini sağlar. Doğumsal kalp hastalıklarında vazgeçilmez bir tanısal araçtır.

Transözefageal ekokardiyografi: Kalbin yemek borusu (özefagus) ile komşuluğundan faydalanarak özel cihazlar aracılığı ile anestezi eşliğinde uygulanan, bazı kalp hastalıklarında (ASD, kapak patolojileri, infektif endokardit vb) altın standart olarak kabul edilen ekokardiyografi yöntemidir.

Fetal ekokardiyografi: Doğumsal kalp hastalıklarının bazıları, doğum öncesi dönemde anne karnındaki bebeğin kalbinin değerlendirilmesi ile saptanabilir. Gerekli görülen, kontrol amaçlı veya yüksek riskli gebeliklerin takibinde (küçük yaş veya ileri yaştaki anne adayları, ebeveynlerde veya daha önceki kardeşte doğumsal kalp hastalığı veya genetik hastalık bulunması, annenin enfeksiyon veya ilaç kullanım öyküsünün olması, annenin şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi  sistemik hastalıklarının bulunması durumlarında, anne karnındaki bebeğe ait gelişme geriliği, genetik bozukluk şüphesi, ritim problemleri, kalp dışı anomali varlığı gibi bazı hastalıklarda) anne adaylarına 18. haftadan itibaren fetal ekokardiyografi yapılmaktadır.

Yürüme bandı- Egzersiz testi: Doğumsal kalp hastalıklarına ait şikayetleri bulunan hastaların ve  sağlıklı çocuklarda spor öncesi ve sporla ilgili şikayetler varlığında başvurulabilen bir testtir. Ayrıca ritim problemlerinin değerlendirilmesinde ve kardiyak performansın değerlendirilmesi gereken durumlarda da değerlendirme amaçlı yapılır.

Holter EKG: Kalp ritminin 24 saat boyunca kaydedildiği bir yöntemdir. Kalp ritmi, hızı varsa ritim bozukluğu ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmektedir. Gereken durumlarda çarpıntı şikayetinin aydınlatılması için uygulanabilir

Ambulatuar kan basıncı takibi- Tansiyon Holteri: 24 saat boyunca aralıklar ile kan basıncının kontrol edildiği bir tetkiktir. Özellikle beyaz önlük hipertansiyonunda ve hastanın normal günlük aktivitesi esnasında kan basıncı monitörize edilerek tanı konulmasında oldukça yararlı bir tetkiktir’’ diye konuştu.