Çocuk Gelişimcimiz
03 Eylül 2019

Manisa Şehir Hastanesinde hizmet veren Çocuk Gelişimci Nurcan TAŞ Çocuk Gelişimcisi kimdir; hizmet alanı nelerdir hakkında bilgiler verdi. TAŞ yaptığı açıklamada;

Doğumdan itibaren ergenlik döneminin sonuna kadar (0-18 yaş) çocuğunuzun; bilişsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını değerlendirilir, raporlanır ve gelişimi takibe alınır.

Hastanemizde 0-18 yaş çocuklar için poliklinik hizmeti verilmektedir. Bebekler için riskli gelişim takibi, normal gelişim takibi, gelişimsel danışmanlık, davranış problemleri (tırnak yeme, parmak emme, alt ıslatma, dışkı kaçırma, okul fobisi, sosyal fobi, tikler vs...) konusunda çözüm üretilerek aileye danışmanlık hizmeti sağlanır.

Gebelikten başlayarak sizi bebeğinizin gelişimine yönelik bilgilendirir ve destekler.

Hastanemiz gebe okulunda gebelere yönelik “0-2 Yaş Bebeklerde Gelişim” konulu eğitimler yapılır. Doğum sonrası bebek 3 ayını doldurduktan sora gelişim takiplerine başlanır.

Diğer mesleklerle birlikte çalışarak çocuğun ihtiyacı olan desteği uygun uzmandan alabilmesi konusunda sizleri yönlendirir.

Özel gereksinimli veya riskli gelişim gösteren çocukların belirlenmesi, bildirilmesi, gerekli desteği alabilmeleri amacıyla diğer meslek elemanları (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Nöroloji Uzmanı, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı, Psikolog, Diyetisyen, Sosyal Hizmet Uzmanı vs.) ile işbirliği halinde çalışmaları yürütür.

Değerlendirme ve tanıya bağlı olarak çocuğunuzun gereksinimlerine ilişkin hedefleri planlar ve bu doğrultuda gelişim destek programları hazırlar.

Çocuk merkezli yaklaşımla çocuğa özgü gelişim hedefleri planlanmakta, hazırlanan “Gelişim Destek Planı” na yönelik uygulama rehberliği ve kontrolü yapılır.

Çocuğunuzun gelişimindeki sapmaları fark eder ve gerekli erken müdahale programını başlatır.

Standart ve objektif testler kullanılarak çocukların yaşlarına uygun gelişim görevlerini yerine getirip getiremedikleri durumlar saptanmakta, gerekli hallerde uygun periyotlarda takipleri yapılır.

Hastanede yatan, tedavi altında olan çocuğunuz için tedavi süreci boyunca gelişimini destekleyici uyum çalışmaları yürütür.

Servislerde yatan çocuklar için diğer meslek elemanlarıyla işbirliği halinde “Oyun Odaları” kurulması ve yürütülmesine öncülük edilmektedir.

Çocuğunuzun özel ilgi ve yeteneklerinin, öğrenme becerilerinin, erken tespit edilmesi konusunda ve varsa üstün yeteneklilik / özel öğrenme güçlüğü vb. durumlarında rehberlik eder.            

Uygulanan testler yardımıyla çocuğun takvim yaşı haricinde gelişim yaşı tespit edilmekte, belirlenen gelişim yaşına uygun olarak eğitim almasını sağlamak amacıyla gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır diye konuştu.

  • cocuk_gelisimcisi2.jpg
  • cocuk_gelisimcisi.jpg