Çocuk Endokrinoloji Hekimimiz
03 Eylül 2019

    

       
        Son yıllarda endüstriyel ürünlerin tüketilmesi ve fiziksel aktivitenin azalması sonucu olarak obezite insidansında belirgin artış olmuştur. Bunun sonucu olarak obeziteye bağlı Tip 2 Diyabet, hipertansiyon, kolesterol metabolizma bozuklukları, alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı ve metabolik sendrom komplikasyonları artmıştır. Obezitenin tanısı, vücut kitle indeksinin yaşa ve cinsiyete göre değerlendirilmesi ile konulur. Obez çocuklarda sekonder obezite nedenleri ekarte edilmelidir. Çocuk Endokrinoloji bölümünde 0-17 yaş aralığına bakılmaktadır.