T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ

Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021

Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları


 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek.
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
 • Düzeltici Önleyici Faaliyet sürecini yönetmek.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
 • Hastanenin misyon, vizyon ve hedeflerine uygun çalışmak.
Paylaş